Back 11.05.2015

Forest certification matters (in Finnish)

PEFC-metsäsertifiointia on käytetty Suomen metsienhoidossa nyt viidentoista vuoden ajan. Sertifiointi on lisännyt osaamista, muuttanut asenteita ja vakiinnuttanut toimintatapoja, joilla muun muassa raaka-aineiden jäljitettävyys on parantunut. Gaia selvitti PEFC-sertifioinnin vaikutuksia Suomessa.

Gaian selvitys PEFC Suomelle nosti esiin metsäsertifioinnin vaikutuksia suomalaisiin metsiin, metsien hoitoon ja käyttöön sekä laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Sertifiointi on jättänyt tilaa metsänhoidon ja -käytön taso- ja laatuvaihteluille, ja kriteerien täyttymiseen kannattaa kiinnittää jatkossa vielä enemmän huomiota.

Selvitys osoitti, että sertifiointi voi olla metsäalalle ja yhteiskunnalle tärkeä työkalu. Sen vaikutukset eivät aina ole suoraviivaisia. Sertifioinnin lisäksi metsäalaan vaikuttavat muutkin asiat, kuten lainsäädännön ja muun toimintaympäristön kehitys. Monet vaikutuksista näkyvät vasta pitkällä aikajänteellä.

”Paras tapa hyödyntää tämänkaltaisen selvityksen tuloksia on käyttää niitä keskustelun ja jatkokehitystyön pohjana. Keskustelun painopistettä kannattaisi jatkossa siirtää yhä enemmän kansainvälisiin markkinoihin ja niiden sertifioinnille osoittamiin odotuksiin”, sanoo johtava asiantuntija Päivi Luoma Gaiasta.

Gaialla on pitkä kokemus vastaavien selvitysten ja arviointien tekemisestä. Työn tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaiden kanssa uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja:

  • PEFC Suomen uutinen
  • Päivi Luoma, johtava asiantuntija, Gaia Consulting, +358 50 430 8866, etunimi.sukunimi@gaia.fi