Back 19.01.2010

Finnish vehicle strategy published (in Finnish)

Liikenne- ja viestintäministeriön uusi, ensimmäinen ajoneuvostrategia antaa kokonaiskuvan ministeriön vastuulla olevasta ajoneuvoja koskevasta sääntelystä ja esittää toimintamallin ajoneuvotekniikkaa koskevien menettelytapojen ja eri toimijoiden roolien selkeyttämiseen.

Ajoneuvot 2015 -strategia, jonka kehittämisessä Gaialla oli merkittävä rooli, julkistettiin tänään Helsingissä. Strategiassa on esitetty ajoneuvosektorin tulevan toiminnan keskeiset painopisteet konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi purettuina. Strategia on liikenne- ja viestintäministeriön ensimmäinen ajoneuvostrategia.

Toimintamallin suunnitteleva ja valmisteleva osa on Ajoneuvofoorumi, joka koostuu ajoneuvohallinnon ja toimialan asiantuntijoista. Ministeriöt ja eduskunta puolestaan muodostavat valmistelun pohjalta Suomen kannan, käyvät lopulliset kansainväliset neuvottelut ja vievät lopputuloksen Suomen lainsäädäntöön.

”Ajoneuvostrategia selkeyttää merkittävästi sääntelyn mekanismeja sekä tekee mahdolliseksi osallistaa sidosryhmiä siihen entistä voimakkaammin”, valmistelutyössä mukana ollut Gaian liiketoimintajohtaja Tuomas Raivio sanoo.

Gaia koordinoi ajoneuvostrategian valmistelutyötä, vastasi tiedonhankinnasta ja hankkeen työpajojen järjestämisestä sekä analysoi hankkeen tulokset. VTT vastasi ajoneuvoihin ja polttoaineisiin liittyvien teknologisten trendien selvittämisestä.

Ajoneuvot 2015 -strategia (Ohjelmia ja strategioita 4/2009)
Hankkeen taustamuistiot

Lisätietoja:

  • ylitarkastaja Maria Rautavirta, Liikenne- ja viestintäministeriö / Liikenneturvallisuusyksikkö, puh. (09) 160 28577, etunimi.sukunimi@lvm.fi
  • toimitusjohtaja Juha Vanhanen / Gaia Consulting Oy, puh. 050 564 1889, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne / Gaia Consulting Oy, puh. +41 79 472 6909, etunimi.sukunimi@gaia.fi