Back 04.11.2011

Finnish authorities improve their energy efficiency – Gaia calculated Trafi’s carbon footprint (in Finnish)

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi voi Gaian kehittämän laskentamallin ja mittareiden avulla jatkossa suunnitella ja seurata ilmastovaikutuksiaan.

Gaian selvityksen mukaan Trafin hiilijalanjälki vuonna 2010 oli 2524 tonnia hiilidioksidia eli 4,9 tonnia hiilidioksidia henkilötyövuotta kohden. Tämä vastaa yhteensä noin 570 keskimääräisen suomalaisen omakotitalon vuosittaista energiankulutusta. Suurimmat päästölähteet olivat toimistojen energiankäyttö (24 %), materiaalien käyttö ja postitus (24 %), matkustus työasioissa (29 %) sekä kodin ja työpaikan välinen matkustus (22 %). Materiaalinkäytön hiilijalanjäljessä korostuivat paperisten ajoneuvoverolippujen, rekisterikilpien ja lomakkeiden osuudet.

”Trafi sitoutuu ympäristöstrategiassaan vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuvia ympäristöhaittoja. Hiilijalanjälkeä käytetään hyväksi viraston ympäristötoimien suunnittelussa sekä energiatehokkuussuunnitelman laadinnassa”, Trafin ympäristöjohtaja Katja Lohko-Soner sanoo.

Myös muut valtion virastot ovat viime aikoina selvittäneet ympäristövaikutuksiaan ja päättäneet toimista kehittää energiatehokkuuttaan. Kaikilla hallinnonaloilla tulee olla energiatehokkuussuunnitelma vuoden 2012 loppuun mennessä. Energiatehokkuustoimien avulla valtion virastot voivat saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sähkön ja lämmön hankinnassa, tehostaa työskentelyään ja pienentää hiilijalanjälkeään sekä kehittää työntekijöidensä hyvinvointia.

”Trafi ja koko julkinen sektori näyttävät näin hienosti mallia energiatehokkuustoimissa. Gaia on vastannut lukuisien organisaatioiden ja yritysten hiilijalanjäljen laskennasta ja suunnitellut käytännönläheisiä ja tehokkaita keinoja pienentää hiilijalanjälkeä ”, sanoo Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne.

Hiilijalanjäljestä on muodostunut viime vuosina keskeinen ympäristövastuun mittari. Se auttaa tunnistamaan organisaation vaikutukset ilmaston lämpenemiseen sekä pienentämään organisaation aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti.

Lisätietoja:

  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, +41-79-472 6909, etunimi.sukunimi@gaia.fi

Internet: