Back 24.04.2015

Finland’s recycling options evaluated through unique cooperation (in Finnish)

Suomen kierrätyspotentiaali ja -tavoitteet ovat kansallisesti tärkeitä kysymyksiä, joita selvittämään koottiin laajapohjainen Kiertotalouden tekijät -ryhmä.

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan kiertotalouspakettia, jonka odotetaan asettavan uusia tavoitteita jätehuollon ja tuotannon materiaalitehokkuudelle. Suomellakin on tulevaisuudessa tarvetta asettaa kunnianhimoisempia tavoitteita. Kierrätyksen, uudelleenkäytön ja hyödyntämisen tehostaminen voi luoda uusien haasteiden lisäksi myös runsaasti uusia mahdollisuuksia. Vuonna 2013 Suomen yhdyskuntajätteestä kierrätettiin 32 %. Pakkausten kierrätysaste oli 59 % vuonna 2012.

Jotta Suomeen voidaan rakentaa kustannustehokkaita ja kokonaistaloudellisesti hyödyllisiä kansallisia ratkaisuja, tarvitaan kuitenkin laaja-alaista yhteistyötä sekä lisää tietoa siitä, kuinka kierrätysastetta ja jätteen hyödyntämistä voitaisiin käytännössä lisätä ja millaisia vaikutuksia siitä koituu.

Kierrätystavoitteiden toteutuspolkuja ja niiden vaikutuksia mallinnetaan nyt ryhmässä, johon on ensi kertaa koottu alan keskeiset organisaatiot sekä elinkeinoelämästä että julkiselta sektorilta. Kiertotalouden tekijät -ryhmään kuuluvat Jätelaitosyhdistys ry, Metsäteollisuus ry, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, ympäristöministeriö sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry. Työn toteuttavat Gaia Consulting ja Suomen ympäristökeskus.

Työn tavoitteena on muodostaa kattava kokonaiskuva Suomen pakkaus- ja yhdyskuntajätteiden nykyisistä määristä ja laadusta sekä tavoista, joilla kierrätystä ja jätteen hyödyntämistä voidaan kestävällä tavalla tehostaa. Ryhmä myös arvioi erilaisten skenaarioiden kustannusvaikutuksia eri tahoille sekä vaikutuksia ympäristöön ja työllisyyteen. Lisäksi työn tuloksia voidaan käyttää pohjana EU-tason päätöksiin vaikutettaessa. Työ valmistuu syyskuussa 2015.

”Kiertotalous tarjoaa Suomelle runsaasti mahdollisuuksia. On hienoa, että sitä nyt kehitetään ennennäkemättömän laajalla yhteistyöllä. Ryhmän jäsenten aiemmat selvitykset ja laaja asiantuntemus antavat työlle erinomaiset lähtökohdat”, sanoo liiketoimintajohtaja Tiina PursulaGaiasta.

Lisätietoja:

  • Tiina Pursula, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting Oy, +358 40 514 9507, tiina.pursula@gaia.fi
  • Hanna Salmenperä, ylitarkastaja, Suomen ympäristökeskus, +358 295 251 605, hanna.salmenpera@ymparisto.fi
  • Markku Salo, toimitusjohtaja, Jätelaitosyhdistys ry, puh +358 40 5610 560, markku.salo@jly.fi
  • Tiina Vuoristo, päällikkö (EU-koordinaatio ja kierrätys), Metsäteollisuus ry, +358 9 132 6624, tiina.vuoristo@forestindustries.fi
  • Juha-Heikki Tanskanen, toimitusjohtaja, Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, +358 400 814 243, juha-heikki.tanskanen@pyr.fi
  • Sirje Stén, ylitarkastaja, ympäristöministeriö, puh. +358 29 52 50 276, sirje.sten@ymparisto.fi
  • Katja Moliis, asiantuntija, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, +358 50 5255 762, katja.moliis@ytpliitto.fi