Back 07.06.2017

Finland needs strategic approach for developing water know-how and accelerating internationalization

Gaian yhdessä Funinvest Oy:n, GreenStream Network Oy:n, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Finnish Water Forumin ja Porvoon veden kanssa laatima selvitys tunnistaa konkreettisia toimia suomalaisen vesiosaamisen kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

”Vahvasta vesiosaamisestaan huolimatta Suomi on viime vuosina selkeästi menettänyt asemiaan globaaleilla markkinoilla”, Gaia Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne sanoo.

”Selvityksemme vahvistaa näkemyksen siitä, että kansainvälistyminen ja kasvu on välttämätöntä vesiliiketoiminnalle. Yhteiskunnan vesisektorin toimintakykyyn sekä vesiturvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen tarvitaan osaamista ja resursseja. Kansainvälistymisen pitää tukea nimenomaan liiketoiminnan kasvua, ei pelkästään tutkimusta ja kehitystä. Onneksi selvityksemme osoittaa myös, että käytettävissämme on jo useita instrumentteja ja ratkaisuja trendin kääntämiseksi.”

Selvityksen mukaan esimerkiksi julkisia innovatiivisia hankintoja voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Myös rahoitusalan toimijoita voidaan valjastaa investoimaan vesiratkaisuihin, joiden vaikuttavuus on nykyistä parempi ja joilla voidaan saavuttaa esimerkiksi terveys-, turvallisuus-, työllisyys-, ilmasto- ja ympäristöhyötyjä.

Suomen vesisektorilla on erinomaiset edellytykset hyödyntää vaikuttavuusinvestointeja vauhdittamaan sekä innovaatioiden pääsyä markkinoille että edistämään jo koeteltujen teknologioiden skaalaamista ja vientiä. Uusien kumppanuusmallien räätälöinti puolestaan voi varmistaa, että suomalaisen vesiosaamisen keskeinen kilpailukykytekijä – yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin saumaton yhteistyö vesialan toimijoiden kesken ja yli sektorirajojen – saadaan täysimääräisesti käyttöön.

”Jotta saisimme aikaan paradigman muutoksen, meidän on jaettava ymmärrystä siitä, että suomelaisen vesiosaaminen kehittäminen ja kansainvälistyminen linkittyvät erottamattomasti toisiinsa. Kansainvälisesti kilpailukykyinen vesiosaaminen on välttämättömyys myös kriittisen 2000-luvun suomalaisen infran kehittämisen ja huoltovarmuuden näkökulmasta”, Pasi Rinne sanoo.

”Meidän tulisi myös tarkastella vesiosaamista nykyistä laajemmin. Niin voisimme tunnistaa uudet kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet, jotka liittyvät esimerkiksi ruokaan, maatalouteen, energiaan, terveyteen tai turvallisuuteen.”

Suomi tarvitsee strategisen otteen vesiosaamisen kehittämisen ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi – tiedote 12.5.2017

Uudet kumppanuus- ja liiketoimintamallit suomalaisen vesiliiketoiminnan edistämisessä -selvitys

Lisätietoja

  • Pasi Rinne, Hallituksen puheenjohtaja, +358 400 464 127, Gaia Consulting Oy, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Mikko Halonen, Johtava asiantuntija, +358 40 700 2190, Gaia Consulting Oy, etunimi.sukunimi@gaia.fi