Back 05.11.2015

Efficient waste sorting and new collecting and handling methods needed to meet recycling goals (in Finnish)

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen yli 50 %:n vaatii useita uusia toimia niin jätteenkeräyksessä kuin -käsittelyssä eikä yhtä oikotietä kierrätysasteen nostoon ole.

Yhdyskuntajätteitä voidaan kierrättää nykyistä enemmän erilliskeräystä tehostamalla ja syntypaikkalajitellun sekajätteen mekaanisella käsittelyllä. Yksi mahdollinen toimenpide on biojätteen ja kartongin keräysverkoston laajentaminen kerros- ja rivitaloalueille. Keräysverkoston laajentamista merkittävämmäksi toimenpiteeksi osoittautui kuitenkin jätteiden nykyistä parempi lajittelu jo olemassa olevan erilliskeräysverkoston piirissä.

”Nykyisin sekajätteeseen päätyy aivan liian paljon sellaisia jätejakeita, joita voitaisiin kierrättää tehokkaasti. Erityisesti biojätteen paremmalla lajittelulla voitaisiin saavuttaa merkittäviä hyötyjä”, toteaa Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen.

EU:n kiertotalouspaketin yhteydessä on esitetty jätedirektiivin kierrätystavoitteiden muuttamista entistä kunnianhimoisemmiksi.Yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä uusia toimenpiteitä. Tähän saakka eri vaihtoehdot kierrätysasteen lisäämiseksi ja näihin liittyvät kustannukset sekä vaikutukset yhteiskunnalle, ympäristölle ja eri toimijoille ovat olleet pitkälti tuntemattomia.

Gaia selvitti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätyksen tehostamispotentiaalia vuonna 2030 sekä siihen liittyviä talous-, työllisyys- ja ympäristövaikutuksia. Kierrätyksen tehostamista vuonna 2030 tarkasteltiin hahmottelemalla asumisen jätteiden keräykselle ja käsittelylle vaihtoehtoisia skenaarioita. Tarkastelluilla tehostamistoimenpiteillä yhdyskuntajätteen kierrätysaste jäi alle 50 %:n tavoitekierrätysasteen. Pakkausjätteen kierrätysaste taas saatiin nousemaan jopa 70 %:iin tehostamalla muovi- ja puupakkausten kierrätystä.

Sekä yhdyskunta- että pakkausjätteiden kustannus- ja työllisyysvaikutuksissa tapahtuu käsittelymenetelmien välillä merkittäviäkin muutoksia vuonna 2030 verrattuna vuoteen 2012. Erityisesti yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoituksen lopettaminen vuonna 2016 aiheuttaa kustannus- ja työllisyyssiirtymiä sekä lisäksi satojen miljoonien investointitarpeita jätteen käsittelyyn. Yhdyskuntajätteen jätehuollon kokonaiskustannukset ovat vuonna 2030 joitain kymmeniä miljoonia euroja korkeammat kuin vuonna 2012. Toisaalta uusia työpaikkoja syntyy noin parin sadan henkilötyövuoden edestä.

Kierrätyksen ympäristövaikutusten arviointiin käytettiin elinkaariajattelua. ”Muovipakkausten ja biojätteen tehokkaampi kierrätys on perusteltua. Ravinteiden talteen saanti ja kierrätysmuovin käyttö raakaöljyn korvaajana tuottavat merkittäviä ympäristöhyötyjä”, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta toteaa.

Hanketta rahoittivat Jätelaitosyhdistys ry, Metsäteollisuus ry, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, ympäristöministeriö sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry.

Lisätietoja:

Juha Vanhanen, toimitusjohtaja, Gaia Consulting Oy, +358 50 5641 889, juha.vanhanen@gaia.fi

Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, Gaia Group, +358 40 0464 127, pasi.rinne@gaia.fi

Hanna Salmenperä, ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus, +358 295 251 605, hanna.salmenpera@ymparisto.fi

Markku Salo, toimitusjohtaja, Jätelaitosyhdistys ry, puh +358 40 5610 560, markku.salo@jly.fi

Maija Heikkinen, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, +358 9 132 6625, maija.heikkinen@forestindustries.fi

Juha-Heikki Tanskanen, toimitusjohtaja, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, +358 400 814 243, juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi

Sirje Stén, ylitarkastaja, ympäristöministeriö, puh. +358 29 52 50 276, sirje.sten@ymparisto.fi

Katja Moliis, asiantuntija, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, +358 50 5255 762, katja.moliis@ytpliitto.fi