Back 12.12.2011

District heating with solar thermal energy becoming competitive (in Finnish)

Suurilla aurinkolämpöjärjestelmillä voidaan tuottaa tehokkaasti kaukolämpöä myös Suomessa, Gaian Energiateollisuus ry:lle tekemä uusi selvitys osoittaa.

Gaian selvityksen mukaan keskitetyt aurinkolämpöratkaisut, joissa aurinkolämpöä syötetään kaukolämmön menopuolelle, ovat vähitellen tulossa kilpailukykyisiksi. Yleistyvä ja kustannustehokas tyhjöputkitekniikka tekee mahdolliseksi riittävän korkeat lämpötilat, jolloin paluuveden lämmitys ja lämmön syöttö menopuolelle on mahdollista. Selvitys myös osoittaa, että aurinkolämpö sopii hyvin osaksi kaukolämpöjärjestelmää, koska suuret aurinkolämpöjärjestelmät ovat taloudellisempia ja hyötysuhteeltaan parempia kuin pienet hajautetut järjestelmät.

Gaia selvitti osana ET:n kaukolämmön tutkimusohjelmaa aurinkolämmön tuotantoteknologioiden soveltuvuutta osana kaukolämpöjärjestelmää Suomen olosuhteissa ja arvioi tyypillisiä aurinkolämmön kytkentävaihtoehtoja. Aurinkolämmön kannattavuutta arvioitiin laskelmilla. Selvityksen perusteella Gaian asiantuntijat esittivät suosituksia ratkaisuista, jotka pitkällä tähtäimellä voivat parantaa kaukolämmön kilpailukykyä ja kiinnostavuutta asiakkaiden keskuudessa.

”Suomi alkaa nyt löytää paikkansa auringossa. Aurinkolämmön yhdistäminen kaukolämpöön on perinteisesti ollut ongelmallista ja sen hyödyntäminen on Suomessa vielä vähäistä. Hiilidioksidittoman energiantuotannon kysynnän kasvu sekä aurinkolämpöteknologian kustannusten lasku ovat nyt herättäneet kysynnän. Toimivien aurinkolämpöratkaisujen kehittäminen on haastavaa mutta selvitys osoittaa, että aurinkolämpö tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia myös Suomessa”, Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen, yksi selvityksen tekijöistä, sanoo.

Suurten aurinkolämpöjärjestelmien kustannustaso edistyneimmissä aurinkolämmön hyödyntäjämaissa on jo monessa tapauksessa kilpailukykyinen perinteisiin kaukolämmön tuotantomuotoihin verrattuna. Suomessa tarvitaan vielä markkinoiden kasvua, jotta keräinten hinnat ja asennuskustannukset laskisivat samalle tasolle kuin esimerkiksi Tanskassa, Ruotsissa ja Itävallassa.

Vuonna 2010 aurinkolämpötekniikalla tuotettiin maailmanlaajuisesti 162 TWh energiaa, kun esimerkiksi aurinkosähkön tuotanto oli 39,6 TWh. Euroopassa asennetaan aurinkolämpökeräimiä vuosittain noin 4 000 000 m2, mikä vastaa noin 3 000 MW:n huipputehoa. 1990-luvun puolivälin jälkeen Euroopassa on rakennettu yli sata kaukolämpöjärjestelmään liitettyä aurinkolämpökeräinjärjestelmää, joiden pinta-ala on vähintään 500 m2.

Gaian selvitys Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöverkossa

Lisätietoja:

  • Gaia / toimitusjohtaja Juha Vanhanen, gsm +358 50 564 1889, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, gsm +41-79-472 6909, etunimi.sukunimi@gaia.fi