Back 21.09.2017

Developing Future Business Parks (in Finnish)

Gaia toteutti suomalaisille seutukaupungeille selvityksen tulevaisuuden yrityspuistoista. Selvitys huomioi erityisesti pienempien kaupunkien realiteetit yrityspuistojen kehittämisessä ja esittelee hyviä esimerkkejä erilaisista yrityspuistoista Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Selvitys toteutettiin työ- ja elinkeinoministeriön sekä 24 seutukaupungin rahoittaman SEUTU-ohjelman (www.seutuohjelma.fi) puitteissa. SEUTU-ohjelma tukee seutukaupunkien elinkeinotoiminnan kehittymistä ja uudistumista.

”Toimiva yrityspuisto on enemmän kuin osiensa summa”

Yrityspuistojen ekosysteemeissä voidaan luoda yritysten ja muiden toimijoiden vuorovaikutuksella lisäarvoa kaikille osapuolille. Selvitystyössä nostettiinkin esille yrityspuistojen ekosysteemien hahmottamista ja jäsentelyä. Vuorovaikutuksen synnyttämiseksi tarvitaan vahva ymmärrys olemassa olevasta toiminnasta ja realiteeteista, joiden päälle yhteinen visio ja kehittäminen voidaan rakentaa. Periaate on yksinkertainen, mutta kokemus osoittaa, että käytännön tasolla jo pelkästään ajantasaisten perustietojen ylläpitämisessä on haasteita. Vahvistaakseen kaupunkien omaa ymmärrystä yrityspuistostaan Gaia toteutti hankkeessa seutukaupungeille kyselyn, joka simuloi sijoittumispaikkaa etsivän yrityksen yhteydenottoa. Kysely herätteli kaupunkeja tarkistamaan prosessejaan ja tietojaan, joista yrityksen sijoittuminen omalle alueelle voi olla kiinni.

Merkittävä osa selvitystä on reilu parikymmentä esimerkkiä erilaisista yrityspuistoista, joista noin puolet sijoittuvat pienempiin kaupunkeihin. Esimerkeistä käy ilmi, että kahta samanlaista aluetta ei ole, mutta jokaiselta alueelta löytyy erilaisia elementtejä, jotka ovat sovellettavissa muuallakin. Yksi seutukaupunkien näkökulmasta kiinnostavimmista esimerkeistä on Saudarkroukur Biotechnology Centre, joka sijaitsee Islannissa 4500 asukkaan kylässä. Keskus syntyi 2000-luvun alussa, kun kylä uhkasi kuihtua turskan kalastuksen vähennyttyä. Valtion ja julkisen sektorin yhteistyöllä onnistuttiin luomaan kylään bio- ja elintarvikealan keskittymä. Alueella on nuoria työntekijöitä houkutteleva ympäristö sekä korkeakoulutusta vaativia ja naisvaltaisia työpaikkoja.

Pienenkin yrityspuiston ekosysteemi voi olla kilpailukykyinen

Kokeneet selvityksen toteuttajat Gaiasta ovat olleet mukana yrityspuistojen kehittämisessä eri kokoisissa puistoissa Rauman telakalta (Seaside Industry Park), Kilpilahden teollisuuspuistoon ja norjalaiseen Mo Industriparkiin (Mo i Rana, Norja). Selvityksestä vastaava liiketoimintajohtaja Mari Saario totesi selvityksen osoittavan hyvin, että myös Suomesta löytyy kiinnostavia ja menestyviä yritysekosysteemejä, ja ekosysteemien kehittäminen on mahdollista myös pienellä paikkakunnalla.

Seutukaupungit ovat Suomessa maakuntien 2-, 3- ja 4-kaupunkeja, joissa asuu yhteensä miljoona asukasta ja on yli 60 000 yritysten toimipaikkaa. Nämä liki 50 pienempää kaupunkia tarjoavat kilpailukykyisen sijoittumispaikan ja kasvualustan mitä moninaisimmalle elinkeinotoiminnalle. Valtakunnallisesta joukosta vahvuuksia ja niiden kombinaatioita löytyy laidasta laitaan. Tulevaisuuden yrityspuisto -selvitys ja siinä esitetyt esimerkit vahvistivat näkemystä, että seutukaupungeissa voidaan yhteistyöllä ja omiin vahvuuksiin perustuen luoda kansainvälisessäkin kilpailussa menestyvä yritysalue. Toisaalta seutukaupunkien välinen yhteistyö mahdollistaa myös koko Suomen kannalta vaikuttavan invest-in-verkoston luomisen.

LISÄTIETOJA