Back 30.11.2015

Cyber insects will be invading the sky (in Finnish)

Suuntaviivat ja päätökset siitä, miltä tulevaisuus näyttää viiden, kymmenen tai kolmenkymmenen vuoden kuluttua, tehdään tänään. Myös aluehallinnon strategisessa päätöksenteossa erilaisten tulevaisuuskuvien ennakoiminen on tärkeää ja kehittämistyössä hyödynnetään monipuolisesti ennakointityötä.

Gaian Päijät-Hämeen liitolle tekemä maakunnan tulevaisuuden toimintaympäristön kuvaus valmistui kesällä 2015. Hankkeen suunnitteluun ja ohjaukseen osallistui myös muita alueellisia toimijoita, joita olivat Lahden kaupunki, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden seudun kehitys LADEC sekä koulutuskeskus Salpaus.

”Erilaisten tulevaisuuden kehitysnäkymien luotaaminen ja päätösten vaikutusten pohtiminen on tällä hetkellä todella vaikeaa, mutta juuri sen tähden sitäkin tärkeämpää” sanoo Gaian varatoimitusjohtaja Mari Hjelt.

Päijät-Hämeen tulevaisuuden toimintaympäristökuvauksen laadinnassa tavoitteena oli luoda joustavasti ja tehokkaasti suuri joukko erilaisia tulevaisuuskuvia, joita voidaan hyödyntää eri tavoin eri tilanteissa. Tulevaisuuskuvia määrittävät relevantit muutostekijät ja näkökulmat. Muutostekijät voivat olla maailmanlaajuisia megatrendejä, kuten esimerkiksi luonnonvarojen hupeneminen tai globalisaatio. Näkökulmat puolestaan valitaan sen mukaan, mikä kulloinkin on olennaista tarkastelun kohteena olevan, esimerkiksi maakunnan, kannalta.

Tulevaisuuskuvien luomiseksi Gaia kehitti myös tulevaisuusgeneraattori-työkalun, joka luo lyhyitä, viiden lauseen mittaisia tulevaisuuskuvia valittujen globaalien muutostekijöiden ja näkökulmien perusteella. Valitsemalla muutostekijäksi esimerkiksi digitalisaatio ja näkökulmaksi kone- ja metallituoteteollisuus, tulevaisuusgeneraattori antaa yhdeksi päijäthämäläiseksi tulevaisuuskuvaksi

Päijät-Hämeen alueelle vanhoihin teollisuustiloihin syntyy 3D-tulostamiseen ja räätälöityjen tuotteiden suunnitteluun keskittyneitä pienyrityksiä ja “korttelikonepajoja”.

Jos tulevaisuutta haluaa tarkastella teollisuuden sijaan vaikkapa opetuksen näkökulmasta, tulevaisuuskuvaksi voi muodostua

Päijät-Hämeen korkeakoulut muodostavat kumppanuussuhteita ulkomaisiin korkeakouluihin ja virtuaalisilla luennoilla käydään monesta eri maasta käsin, opetus tapahtuu pääosin englanniksi.

”Tulevaisuusgeneraattori ei suinkaan ole kaikkitietävä kristallipallo, vaan siitä tehtiin jokaisen päijäthämäläisen, ja miksei kaikkien muidenkin, käytettävissä oleva ja keskustelua herättävä ennakoinnin työkalu”, sanoo alun perin Lahdesta kotoisin oleva Gaian asiantuntija Lauri Larvus.

Tulevaisuuden kehityssuunnat ovat käsissämme nyt, ja esimerkiksi kyberhyönteisten käyttö ympäristön havainnointiin kameroiden ja antureiden avulla voi tarjota uusia mahdollisuuksia muun muassa maanviljelyssä sekä pelastustoimessa.

Miltä sinun tulevaisuutesi näyttää? Katso tulevaisuusgeneraattorista.

Gaia julkaisee twitterissä (@gaiagroupoy) joulukuun alusta lähtien aiheesta tulevaisuusjoulukalenterin päivittäin vaihtuvalla tulevaisuusnäkökulmalla. #checkitout

Lisätietoja:

  • Riitta Nieminen, kehittämisjohtaja, Päijät-Hämeen liitto, puh. +358 40 508 6526, etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi
  • Mari Hjelt, varatoimitusjohtaja, Gaia Consulting, puh. +358 40 823 6991, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Lauri Larvus, asiantuntija, Gaia Consulting, puh. +358 50 389 2703, etunimi.sukunimi@gaia.fi