Back 08.11.2017

Combat against climate change must make business sense (in Finnish)

Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinteen mielipidekirjoitus julkaistiin Kauppalehdessä 6.11.2017.

Kuluttajaekonomisti Timo Leino pohti ansiokkaassa mielipidekirjoituksessaan (KL 30.10.), päästäänkö EU:n ympäristötavoitteisiin psykologisen taloustieteen opein ja talousnobelisti Richard Thalerin hahmottelemilla pehmeillä ”tönäisyillä”.

Direktiivien ja muiden regulaatiotoimenpiteiden mahdollisuudet vaikuttaa kuluttajien toimintaan ovat hitaita ja rajallisia, joten on tärkeää, että ympäristökysymyksiä tarkastellaan myös kansan- ja liiketaloudellisesta näkökulmasta.

Liiketalouden näkökulma on erityisen keskeinen pyrittäessä vaikuttamaan yritysten energiankulutukseen ja päästöihin – toimenpide, jota ilman vähennystavoitteiden saavuttamisesta ei voi edes haaveilla.

Ilmastonmuutos etenee niin vauhdikkaasti, ettei regulaatio enää ehdi juuri edes hidastaa sitä. Hidastaminenkin onnistuu vain, jos siitä tulee kannattavaa bisnestä, sillä se ohjaa tehokkaimmin resursseja ilmastonmuutokseen vaikuttavien innovaatioiden kehittämiseen.

Kriisitilanteessa tulee käyttää kaikki keinot, ja liike-elämän nopea toimintakyky asettaa sille myös erityisvelvoitteita.

Innovaatiot voivat olla päästöjä vähentävää teknologiaa, mutta ne voivat olla myös uudenlaisia palveluita tai ansaintamalleja, jotka tehostavat energian ja muiden luonnonvarojen käyttöä ja vähentävät päästöjä.

Energiantuotannon lisäksi innovaatiot ovat yhtä hyvin mahdollisia maataloudessa, teollisuudessa tai vaikkapa palvelualoilla.

Tietoa ilmastonmuutoksesta on aivan riittävästi ja digitaalisuus mahdollistaa nopeat, kokeilemiseen perustuvat uudet innovaatiomallit.

Ympäristöystävällisiin innovaatioihin on myös tarjolla miljardeittain sijoittajien rahaa. Nyt tarvitaan ”tönäisyjä”, jotka vauhdittaisivat tätä talouden ja koko planeetan kannalta kiireellistä prosessia.

LISÄTIETOJA

  • Pasi Rinne, Hallituksen puheenjohtaja, Gaia Consulting Oy, +358 400 464 127, firstname.lastname@gaia.fi