Back 16.08.2017

Co-operation is a must for circular economy (In Finnish)

Kauppalehti julkaisi kesällä mielipidekirjoituksen ”Suomi voi saavuttaa kiertotalouden johtoaseman joukkuepelillä”, jonka ovat kirjoittaneet Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Maija Pohjakallio ja Gaian liiketoimintajohtaja Tiina Pursula.

Kirjoituksessa korostetaan suomalaisten yritysten sekä mm. T&K-väen kumppanuuden tärkeyttä matkalla kohti kiertotalouden globaalia edelläkävijyyttä.

”Tulevaisuuden teollinen tuotanto tapahtuu enenevästi integroidusti teollisissa symbiooseissa. Suomella onkin tuhannen taalan paikka päästä globaaliin teollisen kiertotalouden eturintamaan. Se edellyttää kuitenkin myös pitkän tähtäimen teollisuuspolitiikkaa, jonka visiona on ”connecting industries”.”

Lisätietoja

  • Tiina Pursula, Liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting Oy, +358 40 514 9507, etunimi.sukunimi@gaia.fi

Suomi voi saavuttaa kiertotalouden johtoaseman joukkuepelillä –mielipidekirjoitus 6.7.2017