Back 27.11.2014

City of Jyväskylä promotes resource efficiency, Gaia evaluates impact on regional economy (in Finnish)

Jyväskylän kaupunki pyrkii edistämään resurssien viisasta käyttöä ja vähentämään ympäristöhaittoja. Gaia on valittu arvioimaan työn aluetaloudellisia vaikutuksia.

Jyväskylän tavoitteena on, että resursseja käytetään viisaasti ja että kaupungin asukkaat elävät ja yritykset menestyvät ekologisesti kestävällä tavalla. Näin kaupunki parantaa energiatehokkuutta, vähentää päästöjä, kohentaa paikallistaloutta ja kasvattaa omavaraisuutta. Jyväskylä toteuttaa hanketta yhteistyössä Sitran kanssa, joka tilasi arviointiraportin Gaialta.

Gaia arvioi Jyväskylän kaupungin toimenpiteiden aluetaloudellisia ja ympäristövaikutuksia ja vertaa niitä kaupungin asettamiin tavoitteisiin. Aluetaloudellisia vaikutuksia ovat muun muassa alueen yritysten ja palkansaajien saama hyöty, kuntien ja valtion verotulojen muutos sekä vaikutukset päästöihin ja luonnonvarojen kulutukseen.

”Resurssiviisaassa kiertotaloudessa raaka-aineet, tuotannon sivuvirrat ja jätteet kierrätetään ja hyödynnetään mahdollisimman tarkkaan uudelleen. Silloin arvoa eivät luo yksittäiset toimijat vaan verkostomainen liiketoiminta kokonaisuudessaan. Siksi aluetaloudellisten vaikutusten kokonaisvaltainen arviointi on erittäin tärkeää”, sanoo vanhempi asiantuntija Ville Karttunen Gaiasta.

Gaia on tehnyt useita aluetaloudellisten vaikutusten arviointihankkeita ympäri Suomea. Niissä on arvioitu muun muassa energiantuotannon, luonnonvarojen kestävän käytön ja resurssiviisauden vaikutuksia.

Lisätietoja:

  • Esitys aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnista
  • Ville Karttunen, vanhempi asiantuntija, Gaia Consulting, +358 50 453 4205, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, Gaia Consulting, +358 400 464 127, etunimi.sukunimi@gaia.fi