Back 14.10.2014

Biorefineries offer great opportunities – Gaia conducted a feasibility study for a planned biorefinery in Finland (in Finnish)

Biojalostamohankkeita ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia tutkaillaan nyt aktiivisesti. Gaia selvitti Forssan seudulle suunniteltavan biojalostamon vaikutuksia. Jalostamot voivat selvityksen mukaan tarjota paljon liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja.

Forssan seudulle suunnitellaan biojalostamohanketta, jossa nykyistä biojätteiden käsittelyaluetta laajennettaisiin merkittävästi. Uusi alueelle suunniteltu biojalostamo tuottaisi liikennepolttoaineita ja kierrättäisi ravinteita lannoitteina takaisin maatalouden käyttöön. Tulevaisuudessa siellä voitaisiin tuottaa myös biopohjaisia kemikaaleja tai materiaaleja.

Gaian selvityksen mukaan biojalostamoalue työllistäisi suoraan arviolta 200 henkilöä ja hankintaketjujen kautta noin 1 000 henkilöä, esimerkiksi energiaviljan tuotannossa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien laitosten tuotannon arvoksi arvioidaan noin 180 miljoonaa euroa vuodessa, ja liikennepolttoaineen vuosituotanto riittäisi 80 000 henkilöauton tarpeisiin. Biojalostamoalueen investointien arvo olisi noin 250 miljoonaa euroa.

”Selvityksemme osoittaa, että biojalostamot voivat tarjota merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda uusia työpaikkoja. Forssan biojalostamonkin talous- ja työllisyysvaikutukset voivat osoittautua jopa arvioitua suuremmiksi, jos jalostusarvoa kasvatetaan”, sanoo Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen.

”Juuri nyt tehdään suuria päätöksiä siitä, kuinka Suomen biotalousstrategiaa aletaan toteuttaa. Päätöksiä tehtäessä on tärkeää arvioida, millaisia hyötyjä syntyy koko yhteiskunnalle uusien työpaikkojen kautta sekä korvattaessa fossiilisia polttoaineita kotimaisilla bioraaka-aineilla.”

Lisätietoja:

  • Juha Vanhanen, toimitusjohtaja, Gaia Consulting, +358 50 564 1889, etunimi.sukunimi@gaia.fi