Back 13.09.2016

Agile product development is the new black (in Finnish)

Puolitoista vuotta sitten teollisuusyritysten tarpeesta sekä DIMECC Oy:n ja Gaian yhteistyöstä syntyi yritysten digitalisoitumisen tarpeeseen vastaava uudenlainen palvelukonsepti Demobooster. Se tuo digitalisuutta hyödyntäviä tuotteita ja palveluja kehittävät yritykset yhteen ohjelmistoyritysten kanssa tehokkaalla prosessilla. Demobooster noteerattiin näyttävästi myös Tekniikka&Talous-–lehden artikkelissa ”Yritykset testaavat nopeutettua tuotekehitystä” (13.6.2016).

Digitalisaatio ja esineiden internet (IoT) ovat avainsanoja radikaalien kehitysaskeleiden ottamisessa. Monet yritykset ovatkin viime vuosina palkanneet digitalisaatiojohtajia, ostaneet ohjelmistoyrityksiä ja tehneet digitalisaatiostrategioita, oli kyseessä sitten laitevalmistaja, palveluyritys tai kuluttajatuotteita tarjoava yritys. Digitaaliset ratkaisut luovat uutta arvoa asiakkaalle, tuottavat radikaaleja tehostamismahdollisuuksia ja synnyttävät uusia toiminta- ja ansaintamalleja ohi perinteisten prosessirakenteiden.

Perinteinen tuotekehitysprosessi perustuu sarjaan peräkkäisiä toimenpiteitä (ns. Waterfall -malli), joka etenee lineaarisesti välivaiheiden kautta. Tuotekehityksen ohjausta on pyritty systematisoimaan ottamalla käyttöön katselmukset (ns. Cooperin Stage-Gate -malli). Kun tuotekehitykseen haettiin tehoja ja nopeutta, otettiin käyttöön rinnakkaissuunnittelun malli (ns. Concurrent engineering).

Digitalisaatio aiheuttaa murroksen myös tuote- ja palvelukehitysprosessien toteutuksessa. Se ei tuo vain uusia teknisiä ratkaisuja ja luo uusia toimintamalleja, vaan se myös nopeuttaa merkittävästi tuotekehitysprosessia ja tuo siihen täysin uuden ulottuvuuden ja uusia innovointiresursseja. Sulautettujen digitaalisten ratkaisujen tuotekehityksessä korostuvat ketteryys ja uskallus kokeilla uusia ideoita nopealla taajuudella – silloin myös tuloksia, innovatiivisuutta ja uutta osaamista on nopeasti saatavilla.

DIMECC:n ja Gaian kehittämässä Demoboosterissa parhaiden ratkaisujen ja yhteistyökumppanien löytäminen tapahtuu yhden päivän aikana nopeatempoisessa Demopäivässä, jossa ohjelmistoyritykset esittävät innovatiivisia ratkaisuvaihtoehtoja ennalta määriteltyihin kehityshaasteisiin. Demopäivää seuraavan kolmen kuukauden jakson aikana parhaista ideoista jalostetaan nopean kokeilun periaatteilla kaupallistettavia ”proof of concept” -demoja. Tähän mennessä Demoboosterissa on 30 yrityksen voimin esitetty lähes 20 kehityshaastetta, löydetty niihin 35 innovatiivista ratkaisua ja tuotettu lähes 15 kaupallistettavaa demoa. Teemoina ovat olleet muun muassa etämonitorointi, data-analytiikka, pelillisyys ja asiakaskokemuksen parantaminen.

Demobooster nivoutuu nopeutetussa tuotekehitysprosessissa uusia ideoita pulppuavien hackathonien ja kaupallistettavien tuoteprotojen liittymäpinnaksi. Sen lisäarvo on parhaimmillaan uusien ratkaisujen nopeassa testauksessa, uusien kumppaneiden kokeilussa, vaihtoehtoisen ratkaisun etsimisessä riskienhallinnan näkökulmasta tai referenssiratkaisun tuottamisessa sisäistä arviointia varten.

Nopeasti kehittyvässä tuotekehitysympäristössä harva yritys pystyy yksin vastaamaan digitalisaation mahdollisuuksiin, johtuu se sitten käytettävissä olevasta osaamisesta tai henkilöstöresursseista. Erilaiset konseptit sopivat erilaisille yrityksille, riippuen tuotekehityshankkeen kypsyydestä ja halutusta kaupallistettavuuden tasosta. Nopeita kokeiluja tuottavana palveluna Demobooster on lunastanut paikkansa osana digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntävien suomalaisyritysten tuotekehitysprosessia.

Lisätietoja:

  • Lauri Larvus, projektipäällikkö, Gaia Consulting, +358 50 389 2703, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Pekka Pokela, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting, +358 40 544 1582, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Harri Kulmala, toimitusjohtaja, DIMECC, +358 40 840 6380, etunimi.sukunimi@dimecc.com
  • http://www.fimecc.com/content/fimecc-demobooster