Back 11.05.2015

Adept construction choices can save money, materials and the environment (in Finnish)

Rakennuksen päästöt syntyvät pääosin niiden käytön aikana, mutta järkevillä rakennusvaiheen valinnoilla päästöjä voidaan pienentää. Gaia teki Suomen ensimmäisen laajan, vertailevan päästötarkastelun Vantaan asuntomessuille.

Rakennusten koko elinkaaren päästöistä noin 70 prosenttia aiheutuu niiden käytöstä. Omakotitalon käyttövaiheen päästöjä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota erityisesti energian tuotantotapaan. Vähäpäästöinen omakotitalo lämpiää maalämpöpumpulla, vesitakalla tai paikkakunnasta riippuen kaukolämmöllä.

”Lämmitykseen käytetyn ostoenergian vähentämiseksi on jo tarjolla monia hyviä keinoja. kuten maalämpöpumput, erilaiset takkaratkaisut ja aurinkolämpökeräimet. Kaukolämmitetyillä alueilla kannattaa kiinnittää huomiota kaukolämpöyhtiön käyttämiin polttoaineisiin. Monet kaukolämpöyhtiöt ovat jo lisänneet tai ovat lisäämässä uusiutuvien energialähteiden käyttöä”, sanoo liiketoimintajohtaja Iivo Vehviläinen Gaiasta.

Noin 30 prosenttia rakennusten elinkaaren päästöistä syntyy rakentamisen aikana. Siksi erityisesti rakennusmateriaaleihin, rakennusten sijoitteluun ja kokoon kannattaa kiinnittää huomiota. Vähäpäästöinen omakotitalo on tarpeisiin nähden sopivan kokoinen, rakennettu puusta ja sijoitettu tukevalle maaperälle.

”Rakennuksen koolla on merkitystä, sillä turhat neliöt nostavat kokonaispäästöjä, vaikka päästöt neliötä kohden olisivat alhaiset. Puu on betonia ja tiiltä vähäpäästöisempi rakennusmateriaali, joskin kaikilla materiaaleilla voidaan päästä kokonaispäästöissä hyviin lopputuloksiin. Rakennuspaikka puolestaan on tärkeä siksi, että suuri paalutuksen ja perustusten tarve voi lisätä rakennusvaiheen päästöjä jopa 50 prosenttia ja kokonaispäästöjäkin 10–20 prosenttia”, Vehviläinen vinkkaa.

Tulokset ovat peräisin laskelmasta, jonka Gaia teki Vantaan asuntomessuille. Se on Suomen ensimmäinen laaja, vertaileva päästötarkastelu. Tulokset antavat suuntaa rakennusten päästöjen vähentämiselle, ja niitä pyritään jatkossa vielä tarkentamaan vertailuilla ja jatkoselvityksillä.

Lisätietoja:

  • Iivo Vehviläinen, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting, +358 50 345 3705, etunimi.sukunimi@gaia.fi