Back 24.09.2010

A new study: Finland has high potential to succeed on the lead markets of the European Union (in Finnish)

Gaian työ- ja elinkeinoministeriölle sekä Tekesille tekemän selvityksen mukaan Suomella on hyvät lähtökohdat synnyttää edelläkävijämarkkinoita ja vahvistaa näin asemaansa yhtenä maailman innovatiivisimmista talouksista.

Tuoreessa selvityksessä arvioidaan Euroopan unionin edelläkävijämarkkina-aloitteen hyödyntämistä kehitettäessä Suomeen innovatiivisia tuotteita ja palveluja. EU:n edelläkävijämarkkina-aloite pyrkii luomaan Eurooppaan uudella tavalla innovaatiotoimintaan kannustavan toimintaympäristön. Yritysten toimintaedellytyksiä yritetään parantaa vahvistamalla innovatiivisten ratkaisujen kysyntää usein eri keinoin. Selvityksen mukaan Suomi voisi toimia markkinoiden edelläkävijänä muun muassa kansalaisten sähköisien terveys- ja hyvinvointipalveluiden ja puupohjaisen biodieselin tuottamisessa.

“Suomessa on mahdollisuus olla aktiivinen edelläkävijämarkkinoiden kehittämiseksi useilla alueilla. Ei ole järkevää panostaa yhteiskunnallista hyvinvointia edistävien ratkaisujen kehittämiseen, jos kukaan ei ota uusia ratkaisuja käyttöön. Jotta kansakunta saa tutkimus ja kehitys -panostuksistaan suurimman hyödyn irti, on julkisin toimin myös kehitettävä ja vaadittava uusien ratkaisujen käyttöönottoa. EU:n edelläkävijämarkkina-aloite tähtää vaativan, älykkään ja innovatiivisen kysynnän luomiseen, mutta ei onnistu tässä ilman jäsenmaiden yhteiseen hiileen puhaltamista”, Gaian toimitusjohtaja Mari Hjelt muistuttaa.

Gaian tekemässä selvityksessä analysoitiin EU:n kuuden edelläkävijämarkkina-aloitteessa määritellyn alueen (sähköiset terveyspalvelut, biotuotteet, kierrätys, kestävä rakentaminen, uusiutuvat energialähteet ja suojatekstiilit) potentiaalia Suomessa ja tunnistettiin toimenpiteitä innovatiivisen kysynnän kehittämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tekesin yhteistiedote 23.9.2010

Tutkimus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa numerolla 54/2010. Se on luettavissa ministeriön verkkopalvelusta.

Lisätietoja:

  • Gaia / toimitusjohtaja Mari Hjelt, puh. 040 823 6991
  • TEM / teollisuusneuvos Petri Lehto, puh. 010 606 3218
  • Tekes / johtaja Jari Romanainen, puh. 010 605 5703