Back 03.02.2012

A new Gaia study: Positive climate impacts through digitalization of permits related to land use and building

Rakennetun ympäristön lupapalveluiden sähköistämisellä voidaan Gaian ympäristöministeriölle tekemän tuoreen selvityksen mukaan saavuttaa jopa 40 prosentin säästöt hiilidioksidipäästöissä.

Suurimmat säästöt syntyvät tänään julkaistun selvityksen mukaan liikkumistarpeen vähenemisestä. Jos kaikki kunnat ja luvanhakijat hyödyntävät sähköisen asioinnin etuja täysimääräisesti, CO2-päästöt vähenevät noin 40 prosentilla. Tämä vastaa noin 600 öljylämmitteisen omakotitalon CO2-päästöjä vuodessa.* Sähköisen prosessin positiiviset vaikutukset korostuvat ennen luvan hakemista olevassa tiedonhakuvaiheessa.

”Sähköisillä palveluilla voidaan tehostaa toimintaa sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja asiakkaan kokemaa laatua. Nyt tehty selvitys on erinomainen esimerkki siitä, mikä on CO2-päästöjen arvioinnin rooli parhaimmillaan. Arvioinnilla osoitetaan sähköisten palveluiden konkreettinen, positiivinen ympäristövaikutus. Arvioinnin avulla voidaan lisäksi tunnistaa organisaation johdolle kriittisimmät kehittämiskohteet”, Gaian projektipäällikkö Elina Virtanen sanoo.

Suurimmat päästövähenemät saadaan selvityksen perusteella aikaan lupaprosesseissa, joissa on vähän katselmuksia. Hyötyjen saavuttamista voidaan nopeuttaa tehokkaalla koulutuksella sekä hyötyjen perinpohjaisella esittelyllä viranomaisille, kansalaisille ja yrityksille. CO2-päästöjä voidaan edelleen vähentää sähköisen asioinnin mahdollistamien uusien toimintatapojen, kuten sähköisen arkistoinnin ja virtuaalikokouksien myötä, jolloin liikkuminen ja paperin kulutus vähenevät ja käsittely nopeutuu. Sähköinen asiointi antaa mahdollisuuden myös asiantuntijatyön joustaville työaikajärjestelyille sekä työn painopisteen muutoksille.

”Selvitys antoi meille varmuuden palveluiden sähköistämisen suuresta vaikutuksesta hiilidioksidipäästöihin. Se osoitti myös, mihin kehitysresursseja on syytä suunnata jatkossa”, toteaa ympäristöministeriön kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen.

Gaia toteutti selvityksen perinteisten ja sähköisten lupaprosessien hiilijalanjälkivaikutuksista syksyllä 2011. Ympäristöministeriössä kehitetään parhaillaan sähköisiä ratkaisuja rakennetun ympäristön lupapalveluihin, asumisen hakupalveluihin ja viranomaisten muihin palveluihin osana valtionvarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma). Tavoitteena on sähköistää palvelut vuoteen 2013 mennessä.

Ensimmäisiä palveluja saadaan käyttöön ja kokeiltaviksi vuoden 2012 aikana.

Lisätietoja:

  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, gsm 0400 464 127, pasi.rinne@gaia.fi
  • Ympäristöministeriö / Markku Tahvanainen, kehittämisjohtaja, rakennetun ympäristön osasto, puh. (09) 1603 9626, markku.tahvanainen@ymparisto.fi

*Selvityksessä tarkasteltiin seuraavien lupien käsittelyprosessia: rakennusluvat, toimenpideluvat ja -ilmoitukset, poikkeusluvat, ympäristöluvat, sijoitus- ja kaivuluvat, maa-ainesluvat ja ARA-korkotukihakemus. Laskelma CO2-päästöjen säästöistä perustuu vuoden 2010 lupamääriin, yhteensä noin 100 000 lupaan.