Back 17.11.2009

Moving for change! (in Finnish)

Tiedätkö asuntosi energialuokan? Entä hiilijalanjäljen? Minä en, vaikka tiedostankin ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja toiminnan tarpeen. Uutta asuntoa etsiessä on mahdollisuus vaikuttaa – siksi asuntoilmoituksiin on saatava tietoa myös ilmastovaikutuksista.

Asumisesta aiheutuu yli 30 % yksityishenkilöiden hiilijalanjäljestä. Asunnon sijainti vaikuttaa suuresti liikkumisen tarpeeseen, josta puolestaan aiheutuu yli viidesosa keskimääräisen suomalaisen päästöistä. Asunnon valinnassa on siten suuri mahdollisuus vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen. Jos valitsee matalaenergiatalon tai asunnon tällaisessa talossa, energian kulutus neliömetriä kohden vähenee jopa neljäsosaan verrattuna nykyisen rakennuskannan keskikulutukseen Suomessa.

Ilmastonmuutoshuoli usein kuitenkin unohtuu asunnon etsinnän muiden mietteiden keskellä. Suuri syy tähän on, ettei tietoa ole saatavissa helposti ymmärrettävässä muodossa. Jokainen asunnonvaihtaja ei jaksa tai osaa perehtyä kiinteistön teknisiin tietoihin. Siksi vuoden 2009 alusta pakolliseksi tullut energiatodistus kiinteistöjen tai niiden osien myynnin ja vuokrauksen yhteydessä on oiva edistysaskel. Pientaloille sekä enintään kuuden asunnon taloyhtiöille todistus on tosin vapaaehtoinen, vaikkakin suositeltava.

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laite- tai kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä niiden pohjalta laskettu energiatehokkuusluku. Energiatehokkuusluvun perusteella määräytyy rakennuksen energialuokka. Asunnon vaihtaja voi näin valita parasta A-luokkaa – tai tietoisesti tinkiä energiatehokkuudesta ja valita mitä vain energiasyöppöön G-luokan kiinteistöön saakka.

British Councilin tukema ilmastolähettilästiimimme pyrkii kiihdyttämään asunnonvalintatilanteiden ilmastopohdintaa tuomalla energialuokan näkyväksi asuntoilmoituksiin. Tavoitteena on, että internetin asunnonhakuportaalien käyttäjä pystyy rajaamaan hakunsa tavoittelemiensa energialuokkien tai hiilijalanjäljen mukaan.

Lisäksi asunnon sijainnin vaikutusta omaan hiilijalanjälkeen voisi vertailla syöttämällä portaalissa olevaan laskuriin tiedot esimerkiksi työpaikan, koulun ja kaupan etäisyydestä sekä liikennevälineistä, joita aikoo käyttää. Jos ideamme etenee suunnitelmiemme mukaisesti, laskenta on toivottavasti jokaisen käytettävissä vuoden 2010 aikana.

Jokainen muutto on mahdollisuus muutokseen!

Anna Kumpulainen

Kirjoittaja työskentelee Gaiassa asiantuntijana ja yksi British Councilin vuodelle 2009–2010 valitsemista ilmastolähettiläistä Suomessa.

Lisätietoa ilmastolähettiläistä:

British Councilin Challenge Europe –projektin tavoite on koota yhteen joukko nuoria eurooppalaisia ilmastolähettiläitä, jotka yhdessä haluavat muuttaa ilmastonmuutoskeskustelun kurssia, niin kotimaissaan kuin kansainvälisesti. Projekti on käynnissä 15 Euroopan maassa: Pohjoismaissa, Baltian maissa, Tsekin tasavallassa, Unkarissa, Slovakiassa, Sloveniassa, Puolassa, Ukrainassa ja Britanniassa. Jokaisena vuonna tämän kolmivuotisen (2008–2011) projektin aikana rekrytoidaan uusi tiimi ilmastolähettiläitä. Jokaisen maan lähettilästiimi saa luoda ja toteuttaa kolme erilaista ilmastohanketta.

Suomen hankkeissa vuonna 2009–2010 tuodaan näkyviin asunnon valintaan liittyviä ilmastovaikutuksia, edistetään vähähiilistä matkailua sekä luodaan konsepti houkuttelevaan työmatkapyöräilyyn.