Back 14.11.2018

Jakeluverkkoyhtiön tehotariffi – vaihtoehto puhtaasti kiinteälle kuukausimaksulle? (in Finnish)

Energiaviraston selvityksen mukaan sähkön jakeluverkkoyhtiöiden perimä kiinteä kuukausimaksu on noussut keskimäärin 40% vuosien 2011-2017 aikana. Samaan aikaan kulutukseen perustuva siirron energiamaksu on kasvanut 5%. Kiinteiden maksujen osuus onkin jo lähes puolet verkkoyhtiöiden keräämästä kokonaismaksuista.

Nousevatko siirtomaksut kuluttajien säästötoimenpiteistä huolimatta?

Kuluttajalle yllä esitetty trendi näyttäytyy harmittavasti siten, että siirtomaksu nousee ilman, että tähän on edes mahdollista vaikuttaa omalla kulutuskäyttäytymisellä. Asia ei ole kuitenkaan näin yksioikoinen.

Verkkoyhtiöiden kustannusrakenne on pitkälti kiinteä, mikä tarkoittaa, että siirrettävän energian määrä ei merkittävästi vaikuta sen kuluihin. Oleellisempaa on, miten sähköä kulutetaan eli kuinka suuria ovat kulutushuiput suhteessa peruskuormaan. Siksi onkin hyvin ymmärrettävää, että jakeluverkkoyhtiön on vaikeaa ylläpitää kestävää liiketoimintaa, jos se kerää maksunsa eri perusteella kuin sen kulut aiheutuvat.

Asiasta tekee hankalan se, että olisi vain järkevää ja loogista, jos pienkuluttaja voisi käyttäytymisellään vaikuttaa siirtolaskuunsa, mutta toisaalta sympatiaa heruu myös kiinteiden kulujen kanssa kamppaileville siirtoyhtiöille.

Tehotariffi tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon kiinteän kuukausimaksun tueksi

Tehotariffissa kuluttaja maksaa tietyn osan jakelumaksustaan ajanjaksolla käyttämänsä huippukuorman tai useamman huippukuorman keskiarvon mukaan. Siirtämällä osan kiinteästä maksusta niin kutsuttuun tehokomponenttiin, jakeluverkkoyhtiö voi siis kohdistaa laskutustaan kuluperusteisempaan suuntaan.

Samalla asiakkaille annetaan suurempi mahdollisuus vaikuttaa laskuunsa, esimerkiksi välttämällä tilannetta, jossa kaikki kodinkoneet ja sauna pärähtävät päälle kello 18.00 arki-iltana. Myös ympäristö voittaa, sillä kun kuluja kohdistetaan nimenomaan kulutushuippuihin, voidaan pitkässä juoksussa vähentää saastuttavaa huipputuotantoa.

Oikein suunniteltu jakeluverkkoyhtiön tehotariffi antaa kuluttajalle kiinteää maksua paremman mahdollisuuden vaikuttaa sähkönsiirtolaskuunsa kohdistaen samalla laskutusta kuluperusteisempaan suuntaan.

Käyttöönotto tulee olla huolellisesti harkittu

Ei ole kovin yllättävää, että tavallinen kuluttaja ei ole järin kiinnostunut jakeluverkkoyhtiön kustannusvastaavuudesta. Kuluttajalle tärkeintä on siirtohinta, mutta toki myös se, että hinnoittelu on edes jollain tasolla ymmärrettävää. ”Teho-palikka” tuo kiistatta uuden elementin loppulaskuun ja vaatii täten kommunikaatiota kuluttajan suuntaan.

Gaia selvitti tehotariffin vaikutuksia tyyppikuluttajan siirtomaksuun osana TEM:n älyverkkotyöryhmälle kesällä 2018 tehtyä hanketta. Analyysissä tutkittiin sähkön pienkuluttajan siirtomaksun muutosta mikäli jakeluyhtiö siirtäisi puolet nykyisestä kiinteästä maksustaan perittäväksi tehoperusteisesti. Jakeluyhtiön kokonaislaskutus pidettiin samana, mutta tehomaksu kohdisti lähtötilannetta suuremman laskutuksen ”huipukkaisiin” kuluttajiin siinä missä tasaisempaa kuormaa kuluttavat säästivät.

Jotta suurilta ja yllättäviltä muutoksilta vältytään, jakeluverkkoyhtiön on hyvä kartoittaa: a) millaisia tehotariffimalleja on olemassa ja b) miten tehotariffi vaikuttaa asiakkaiden sähkönsiirron loppulaskuun sekä oman kassavirran tasaisuuteen.

Samalla on oleellista selkeästi esittää, kuinka tehotariffi vastaavasti alentaa kiinteää maksua ja antaa siten mahdollisuuden vaikuttaa kokonaislaskun suuruuteen. On myös muistettava, että huippujen leikkaaminen on myös ilmastoteko ja yksi askel kohti tulevaisuuden älykkäämpää ja puhtaampaa sähköjärjestelmää, joka tulee vaatimaan myös kulutuksen joustamista.

Lisätietoja

  • Markus Klimscheffskij, Gaia Consulting Oy, etunimi.sukunimi@gaia.fi