Back 11.07.2016

Forerunner of smart and clean solutions in the international markets (in Finnish)

Suomessa on paljon sellaista osaamista, jota yhdistämällä syntyy innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi energiankulutuksen ja jätteen vähentämiseen tai kulutuksen muuttamiseen tuotteista palveluiksi. Meiltä löytyy paljon esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat jo omilla aloillaan maailman halutuimpia kumppaneita vaativillekin asiakkaille. Tällaisista jo merkittävän jalansijan kansainvälisesti omaavista yrityksistä erinomaisina esimerkkeinä ovat muun muassa öljyntorjunnan ammattilainen Lamor, kalankasvatuksen edelläkävijäkonsepteja tarjoava Arvo-Tec ja liikenteen biopolttoaineita tuottava Neste. Potentiaalia suomalaistoimijoissa on kuitenkin vielä paljon suurempaan kansainväliseen rooliin cleantechin ja biotalouden aloilla.

Liikkuminen palveluna (Mobility as a Service, MaaS) on ala, jossa Suomen on mahdollisuus saavuttaa kansainvälisen edelläkävijän asema täysin uudenlaisten palveluiden kehittäjänä ja liikkumisen muutoksen eteenpäin viejänä. Eri liikennemuodot yhden sovelluksen alle tuovaa liikkumispalvelua kehittävillä yrityksillä MaaS Finlandilla ja Tuupilla on erinomaiset mahdollisuudet myös kansainvälisesti kiinnostaviin avauksiin. MaaS on erinomainen esimerkki tuotteiden palveluistumisesta (Product as a Service, PaaS). Lähitulevaisuudessa tulemme huomaamaan, mitä kaikkea se voi tarkoittaa. Jo nyt esimerkiksi LeaseGreen tekee ESCO –palvelumallilla liiketoimintaa kiinteistöjen energiatehokkuusratkaisuissa ja CityCarClub tarjoaa yhteiskäyttöautopalvelua.

Uudet kansainvälisesti mielenkiintoiset yritykset eivät aina synny sieltä, mistä niitä eniten odottaa. Yksi mielenkiintoisimmista suomalaisen puutuoteteollisuuden ydintuotetta koivuvaneria hyödyntävistä toimijoista on puhelinkoppeja muun muassa Piilaaksoon teknologiafirmoille valmistava Framery. Toinen esimerkki biotaloudesta on Arbonaut, joka tarjoaa metsäalueiden kaukokartoituspohjaista inventointia hyödyntämällä suomalaista metsä- ja teknologiaosaamista. VRT Finland puolestaan tekee vedenalaisia rakennetutkimuksia käyttäen monikeilaus- ja 3D Imaging Technology -menetelmiä ja –analyysejä. Uusia biotalouden yrityksiä voi syntyä myös uuden ja jo olemassa olevan tiedon yhdistämisen kautta. Tästä esimerkkinä on Geowise Oy, joka tekee ympäristön tilan seurantaa hyödyntäen kaukokartoituksen ja paikkatiedon yhdistämistä olemassa olevaan ympäristödataan.

Monet menestystarinoista ovat syntyneet tai syntymässä – tai jääneet syntymättä – siitä mahdollisuudesta, minkä Suomi on luonut tarjoamalla avoimet puitteet ja alustan uuden kehittämiselle ja ensimmäisille kokeiluille sekä kysyntää todelliselle tekemiselle. Tässä olemme onnistuneet osin erittäin hyvin, ja osin luvattoman huonosti. Tarjonnan vahvistamisen toimet ja instrumentit ovat liian usein yliedustettuina markkina-avauksia ja kysynnän vahvistamista tukeviin toimiin ja instrumentteihin nähden. Siitä huolimatta meillä on erinomainen joukko kansainvälisessä kilpailussa erinomaisesti pärjääviä puhtaita ja älykkäitä ratkaisuja tarjoavia yrityksiä.

Gaia selvittää yhdessä Syken, Luken ja VATTin kanssa VNK:lle toteutettavassa hankkeessa, miten Suomen cleantech- ja biotalousstrategioita pitäisi kehittää. Siinä käydään läpi myös joitakin esimerkkejä Suomelle keskeisistä osaamisalueista ja tuodaan esiin esimerkkejä kansainvälisistä menestystarinoista. Hanke valmistuu elokuussa 2016.

Lisätietoja:

  • Päivi Luoma, johtava asiantuntija, etunimi.sukunimi@gaia.fi, +358504308866
  • Tea Miller, asiantuntija, etunimi.sukunimi@gaia.fi, +358504630373
  • Lauri Larvus, asiantuntija, etunimi.sukunimi@gaia.fi, +358503892703

Gaia on Euroopan johtavia kestävän liiketoiminnan konsulttitoimistoja.